Dětská mozková obrna (DMO)

Jedná se o poruchu pohybového aparátu. Hlavní příčinou je žádné a nebo nedostatečné okysličení mozkových buněk, ke kterému může dojít v průběhu vývoje hybnosti. Mozkové buňky jsou totiž na nedostatek kyslíku nejcitlivější v celém těle.

Situací, kdy se mozkovým buňkám nedostává kyslíku, může být několik: krvácení matky v těhotenství, vážné úrazy v těhotenství, při komplikovaném či špatně vedeném porodu, úrazy hlavy v nízkém věku dítěte.
Nejvýraznějším projevem této nemoci je ochrnutí. S dobou, po kterou byly mozkové buňky a mozková centra bez kyslíku souvisí i rozsah ochrnutí horních, dolních nebo všech končetin a svalů. Čím delší čas bez životně důležitého kyslíku, tím rozsáhlejší je ochrnutí.

Poruchy spojené s DMO mohou tedy vzniknout již během těhotenství, při porodu nebo krátce po narození dítěte, a to kvůli nezralosti mozku a celého centrálního nervového systému. Na toto těžké postižení je de facto založeno ještě před dokončením vývoje samotného pohybového aparátu.

K rozvoji handicapu může dojít rovněž i u dětí narozených předčasně, jejichž centrální nervový systém není v době porodu zcela zralý a dovyvinutý.

DMO je nevyléčitelné, různě těžké omezení hybnosti, nejde ale o nemoc dědičnou. To znamená, že ženy s Dětskou mozkovou obrnou mohou mít zcela zdravé děti.

Zdroj informací: https://www.pohyblivost.cz/co-je-detska-mozkova-obrna-dmo.php (upraveno)