Formy DMO

Existují různé druhy (typy) obrny podle počtu ochrnutím postižených končetin a částí těla, např. diparetická nebo kvadruparetická obrna. V prvním případě jsou postiženy dolní končetiny, ve druhém zasáhlo ochrnutí ruce i nohy.


Při tzv. hemiparéze je postižena vždy 1 polovina těla, tedy například pravá ruka současně s pravou nohou.

Lidé postženi DMO mohou chodit o berlích, jezdit na vozíku nebo třeba jen jakoby lehce zakopávají a jsou schopni chodit sami, bez berliček. Jde o na první pohled viditelný, nejčastěji tělesný handicap.

NEJSME SCHOPNI SVÉ TĚLO OVLÁDAT TAK, JAK BYCHOM MĚLI A PŘEDEVŠÍM CHTĚLI...

I přes to, že se k tohoto handicapu často přidají další onemocnění (například mentální retardace), v žádném případě to neznamená, že člověk trpící DMO trpí současně i postižením intelektu.

Zdroj informací: https://www.pohyblivost.cz/co-je-detska-mozkova-obrna-dmo.php (upraveno)